Utställning om
Hösten 2017 blev jag kontaktad angående om jag ville medverka till en utställning om min arbetsplats under 23 år, Viggo AB i Helsingborg.
Arbetet med utställningen påbörjades direkt och till sommaren 2018 kunde vi öppna en permanent Viggoutställning på Medicinhistoriska museet i Helsingborg.
Viggos detaljaffär på Carlsgatan i Helsingborg och Viggo ABs grundare,  Carl Bertil Ravén.
Utställningen är uppdelad i två delar. I ord och bild presenteras en detaljerad berättelse om företaget från dess start 1940 och fram till 1973 då det engelska företaget British Oxygen förvärvade Viggo.
I den större lokalen visas många av Viggos produkter, från sjukhusmöbler till engångsprodukter för infusion. Här ligger fokus på Venflon infusionskanyl, en unik produkt som såg dagens ljus i slutet av 1960-talet.
Venflonkanylens 10 utvecklingssteg från 1968 till 1987 visas också.

Inför öppningen av utställningen gjorde Lokaltidningen Helsingborg detta reportage.

Medicinhistoriska museet hittar du i gamla barnsjukhusets lokaler.