Svensk Flyghistorisk Tidskrift 6/08:

Tillbaka till SÅ HÄR SKRIVER PRESSEN