Egen monter på Svedinos 

Numera finns det en speciell monter om Palle Mellblom på Svedinos Bil- och Flygmuseum.
Framför en restaurerad Thulin A berättas lite om Palle, verkmästare på Thulinverken 1915-1920.

Tillbaka