KVS-museet

Invigning av KVS-museet 2003

KVS-museet
2002 tyckte några vejbybor att det saknades en bok om Vejbystrands historia. Jag blev inbjuden att närvara i en studiecirkel, då bl.a. jag under fyra kvällar skulle ge råd och tips om hur en sådan bok kunde se ut. Det blev ett engagemang på 6 år.

Under studiecirkelns gång kom man nämligen plötsligt på att 2003 var det 100 år sedan Kronprinsessan Victorias kustsanatorium för tbc-sjuka i Vejbystrand blev till.

Borde vi inte fira jubileet med en liten utställning?

Dåvarande ägare till KVS-området kontaktades och under våren renoverades det s.k. Annex 1, för en tillfällig utställning under sommarmånaderna.

Jag informerar
Jag lämnar information betr. studiecirkeln

Till en början var vi endast några få som jobbade aktivt med projektet: Pia, Sven och jag. Men så småningom anslöt allt fler för att hjälpa till.
Hela historien om Kronprinsessan Victorias kustsanatorium presenterades i ord och bild. Utställningen skildrade alla decennierna i KVK:s historia.

Patientrum från 1920-talet

       På bottenvåningen inreddes även ett patientrum från
       1920-talet,  med hjälp av säng, bräda, gipsvagga mm.

Den 13 juli 2003 var det dags för invigning. Först höll John Perlhagen – den sista överläkaren på KVS – invigningstalet.
Sedan övertog ”Ernst Lindahl” showen.

Det kom många besökande – från när och fjärran – under juli och augusti till KVS-museet och succén gjorde att man i Vejbyföreningen började diskutera möjligheten att permanenta utställningen.

Till sist fann vi en lösning. Med hjälp av sponsorer, bidrag från vejbybor och Vejbyföreningen lyckades det att skrapa ihop så mycket pengar att vi vågade satsa på en andra säsong (2004).

"Ernst Lindahl" och John Perlhagen

"Ernst Lindahl" i dispyt med sista överläkaren

Sveriges minsta radiostation?

Kent Åke Bernby i aktion

 Radio Victoria  Kent Åke Bernby sänder radio

Detta andra år presenterades flera nyheter. Vi berättade om den unika särskolan på KVK samt om Radio Victoria, Sveriges förmodligen minsta radiostation.

Vid invigningen underhöll Kent Åke Bernby. Han spelade och sjöng samt berättade historien om Radio Victoria.
Kent Åke Bernby spelade även in ett radioprogram i Ängelholms närradio, där han berättade om Radio Victoria.

Finsenanläggning

Kopia av finsenanläggning på KVS-museet

Nu började museet bli etablerat, med flera tusen besökare varje sommar.

Inför säsongen 2005 besökte jag även Medicinhistoriska museet och Rigsarkivet i Köpenhamn och lyckades få tag i patentritningen för en s.k. finsenlampa, som användes på KVK från 1922. Med hjälp av ritningar och foton byggdes en kopia av en finsenanläggning, som sedan ställdes ut.
Nyheter sommaren 2005 var bl.a. utställningen om KVK:s fem överläkare och filmvisning i den s.k. Victoriabiogarfen.

Under 2005 skapade jag en hemsida för KVS-museet, bl.a. till glädje för f.d. patienter, som inte kunde ta sig hela vägen till Vejbystrand.

Modell av huvudbyggnaden

Inför 2006 beslöt vi påbörja bygget av en modell över KVS-området i skala 1:87.

Nytt var även Ernst Lindahls läshörna, med Ernst Lindahls stol och medicinskåp. I denna stol kunde man slå sig ner och läsa om Kronprinsessan Victorias kustsanatorium i nyproducerade böcker.

Den stora nyheten 2007 var en modell av huvudbyggnaden.

Utställning om vattenförsörjningen vid KVS

En annan nyhet för året var utställningen om vattenförsörjningen och vattentillverkningen på KVK. Besökarna bjöds på ”Victoriavatten” direkt från ”källan som aldrig sinade”.

En ny folder om KVK och ett bildspel som visar KVK:s historia var några andra nyheter för året.

Ett bildspel som beskriver museets första 5 år finns här:
https://www.youtube.com/watch?v=bjIc9ybP4p8

Här kan du se invigningen av museet 2003:
https://www.youtube.com/watch?v=-GlRPB2U5Sw
https://www.youtube.com/watch?v=XAoN9xFxMsA